State Contact Details

Sl.No.
State
Name
Designation
E-mail Id
1
Andaman & Nicobar
Dr. G. S. Pandey
Joint Director
diragri[at]gmail[dot]com

2
Madhya Pradesh
Shri A.B. Asna
Addl. Director Agriculture
diagricg[dot]cg[at]gov[dot]in

3
Gujarat
Shri D. V. Barat
Joint Director

4
Telangana
Mrs. Shylaja
Mrs. Usha
Deputy Director
Assistant Director
organicfarmingtg[at]gmail[dot]com

5
Assam
Shri G.K. Hazarika
Shri Abdul Batin Chaudhary
Deputy Director
Sr. ADO Assam
pkvyassam[at]gmail[dot]com
abdulbatinchowdhary[at]gmail[dot]com

6
Punjab
Dr Madhu Gill
Punjab Agro Govt.

7
Bihar
Ram Prakash Sahani
Joint Director

8
Tamil Nadu
Shri. J. Mohan
Shri R. Sus. K.
Shri Ashokan
Assistant Director
ADA Tamil Nadu
Deputy Director


coa[dot]rfs[at]gmail[dot]com

9
Maharashtra
Shri Ashok Lokhande
Shri Ashok Bankhale
Director (inputs & Quality Control)
Joint Director Maharashtra
directorqc[at]rediffmail[dot]com

10
Rajasthan
Shri B.L. Sharma
Shri S.K. Hudda
Dy. Director
Joint Director
Ddagro_bls[at]rediffmail[dot]com
jdagr_atc1[at]rediffmail[dot]com

11
Uttrakhand
Sh. Anjani Kumar Upadhayaye
Shri K.C. Pathak
Shri. Amit Srivastava
Mrs. Kiran
Shri Vinay Kumar
JDA
AD
Sr. Programme Manager
Ass. Agri. Officer (PKVY)
MD (UCOB)
Dir[dot]agri[dot]uttrakhand[at]gmail[dot]comUocb_dehradun[at]yahoo[dot]co[dot]uk

12
Uttar Paradesh
Shri T.K. Ghosh
Dr. OP Pandey
Shr. Vinay Kaushal
Dy. Director, NCOF Ghaziabad
JDA, UP
Tech. Officer PKVY
Tkghosh63[at]yahoo[dot]co[dot]in
jdafp[dot]soil[at]gmail[dot]com

13
Arunachal Pradesh
Shri T. Game
Dy. Director
Tgame63[at]gmail[dot]com

14
Andhra Pradesh
Shri U. Jaya Kumar
Shri Y.V. Subba Rao
State Consultant
DDA
pkvyap[at]gmail[dot]com

15
Sikkim
Shri Kiran Pradhan
Shri Bhutia
Director
AD
Kiran_pradhan_2000[at]yahoo[dot]com

16
Mizoram
Shri. Zauva
DDA

17
Odisha
Shri Ashok Kumar
Shri Priyadasi Patnaiak
JDA
State Biochemist

18
Himachal Pradesh
Shri. Tej Raj Sharma
Shri Raghuveer Singh
JDA
Subject Matter Specialist
Krishibhawan-hp[at]gov[dot]in

19
Haryana
Shri Sudesh Gehlawat
Dr. Satyarart Dhankhor
Addl. Director
Agri. Officer
taatmaharyana[at]gmail[dot]com

20
Madhya Pradesh
Shri K.P. Ahrwal
Sh. B.M. Sahare
JDA
AD, MP
dagjaivic[at]mp[dot]gov[dot]in , kpahrwal[at]gmail[dot]com

21
West Bengal
Shri Rajib Kr. Ghosh
Shri Ranjan Das
Sh. Kamal Bhowmick
Sh.Lakshamimandi
JS, Agri Dept./ PKVY
JDA
Dy. Dir.
agridept-wb[at]nic[dot]in
pkvywb2016[at]gmail[dot]com

22
Kerela
Smt. Baby Girija
Dep. Director
Organickerela2016[at]gmail[dot]com
krishidirector[at]gmail[dot]com

23
Goa
Mr. Nelson Figueirdo
Mr. Vittal Joshi
Director
AD, Goa
dydirws-agri[dot]goa[at]nic[dot]in
dir-agri[dot]goa[at]nic[dot]in

24
Jharkhand
Mr. Rajeev
CEO, PKVY

25
Karnataka
Mrs. Ambika N.
Mrs. Anuradha
JDA Karnataka
DDA Karnataka
organiccell[at]gmail[dot]com
jdaskqc[at]gmail[dot]com

Sl.No.
State
Nodal Officer Name
Designation
Email Id
1
Andhra Pradesh
Shri Y.V. Subba Rao
DDA
pkvyap[at]gmail[dot]com

2
Bihar
Ram Prakash Sahani
Joint Director
nmsabihar[at]gmail[dot]com

3
Chhattisgarh
Shri A.B. Asna
Addl. Director Agriculture
diagricg[dot]cg[at]gov[dot]in

4
Gujarat

5
Goa

6
Haryana

7
Jhakhand

8
Karnataka

9
Kerala

10
Madhya Pradesh

11
Maharashtra

12
Odisha

13
Punjab

14
Rajasthan

15
Tamil Nadu

16
Telangana
Mrs. Shylaja
Deputy Director
organicfarmingtg[at]gmail[dot]com

17
Uttar Pradesh
Dr. OP Pandey
Shr. Vinay Kaushal
JDA
Tech. Officer, PKVY
jdafp[dot]soil[at]gmail[at]com

18
Assam

19
Arunachal Pradesh

20
Mizoram

21
Manipur

22
Nagaland

23
Sikkim

24
Tripura

25
Meghalaya

26
Himachal Pradesh

27
Jammu & Kashmir

28
Uttarakhand

29
Andman & Nicobar

30
Daman & Diu

31
Dadar Nagar

32
Delhi

33
Puducherry

34
Chandigarh

35
Lakshadeep